Jeroen Heerkes

Jeroen  Heerkes (1973, Hengelo)

Jeroen Heerkes is gouden lid van de Nationale associatie van Beeldend Kunstenaars (NABK).

Mijn werk wordt in grote mate bepaald door sterke composities van lijnen, kleuren, sfeer en emotie. Mijn werk is afwisselend, soms vrij abstract, soms meer figuratief maar altijd met een eigen herkenbare stijl. Op het moment dat ik een beeld vastleg in een foto heb ik de uitwerking van het beeld al grotendeels voor ogen. Om de beelden af te maken worden deze afgedrukt op materialen die de sfeer en uitstraling verder versterken; materialen zoals acrylglas, mat of geborsteld aluminium, betonciré, beton en Metal Mesh (geweven ijzer). Het beeld komt vanuit het hoofd direct aan de muur. Mijn werken worden (inter)nationaal geëxposeerd en verkocht.    

Jeroen Heerkes (1973, Hengelo)

Jeroen Heerkes is a golden member of the National Association of Visual Artists (NABK).

My work is largely determined by strong compositions of lines, colors, atmosphere and emotion. My work is varied, sometimes quite abstract, sometimes more figurative, but always with my own recognizable style. The moment I capture an image in a photo, I already largely have the effect of the image in mind. To complete the images, they are printed on materials that further enhance the atmosphere and appearance; materials such as acrylic glass, matt or brushed aluminum, concrete ciré, concrete and Metal Mesh (woven iron). The image comes from the head directly onto the wall. My works are exhibited and sold (inter)nationally.